homewerkwijzeportfoliovragencontact
  Werkwijze

Uw website van ontwerp tot realisatie
 
  De werkwijze van Huur-een-website

Geen enkel bedrijf zal zichzelf in de website van een ánder bedrijf kunnen herkennen. Daarom is het belangrijk vooraf te bekijken wat doelgroep is en de uitstraling en functionaliteit zou moeten zijn.
Wij maken in overleg met een bedrijf precies díe website die qua stijl bij dat bedrijf past. Webwinkels, content management systems, geïntegreerde databases en koppelingen met diverse backoffice systemen behoren tot de mogelijkheden.

Huur-een-website ontwikkelt voor u precies de website die u wenst en pas als die klaar is beoordeelt u of u de website wilt huren. Bij deze unieke werkwijze gaat u geen enkele verplichting aan totdat u gezien hebt wat u gaat huren.
Uiteraard vragen wij wél een serieuze en oprecht gemeende interesse, m.a.w. het niet accepteren van een door Huur-een-website gebouwde website mag uitsluitend een kwalitatieve reden hebben.


De realisatie in stappen

• Met de klant vindt een gesprek plaats, waarbij uitvoerig besproken wordt welk doel met de website wordt nagestreefd, aan welk uiterlijk gedacht wordt, welk beeldmateriaal er op de website getoond moeten worden en welke paginastructuur wenselijk is.

• Huur-een-website maakt een eerste schets van het uiterlijk van de website en legt het tijdens het gesprek besprokene schriftelijk aan de klant ter beoordeling voor.

• Rekening houdende met eventueel door de klant aangegeven veranderingen op die beschrijving van de website offreert Huur-een-website een maandelijks huurbedrag en noemt het streefmoment waarop de site operationeel zal zijn.

• De klant accepteert het geoffreerde maandelijkse huurbedrag en het geplande moment van gereedkomen en geeft de opdracht, doch gaat daarmee geen afnameverplichting aan.

• Huur-een-website ontwikkelt de website en onderhoudt waar nodig tussentijds overleg met de opdrachtgever.

• Huur-een-website plaatst de website op een met een wachtwoord beveiligde locatie op het internet.

• De klant geeft aan dat zij de website kwalitatief accepteert.

• Huur-een-website zet de website definitief en voor iedereen toegankelijk op het internet.

• Huur-een-website verzendt aan de klant de eerste kwartaalfactuur.

• Door het betalen van de eerste factuur begint de eerste driejarige contractperiode, welke steeds automatisch verlengd wordt met opnieuw een periode van drie jaar.


Meer informatie

• Na drie jaar hebt u recht op een volledige restyling van uw website, geheel gratis. Hierbij kan, indien gewenst, het uiterlijk van uw website compleet worden gewijzigd. Eventuele aanpassingen aan de database of het cms zijn niet kosteloos en zullen vooraf geoffreerd worden.

• Een bedrijf kan te allen tijde de huurovereenkomst opzeggen. Het driejarige contract wordt hierbij afgekocht, waarbij een bedrag van 90% van de tot het einde van de contractperiode verschuldigde gelden in rekening wordt gebracht.

• Alle door het bedrijf gewenste tussentijdse wijzigingen in de website worden steeds door Huur-een-website vóóraf geoffreerd. Kleine wijzigingen voeren wij gratis uit.

• Op de overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van Huur-een-website van toepassing.

naar boven